Fremgangsmåte

Barn lukker ørene til råd, men åpner øynene for et godt eksempel.

Ukjent

Gjennom å danne og opprettholde et godt samarbeid med barnet eller ungdommen, foresatte og trenere – basert på gjensidig respekt og tillit, inkludert avklaring om forventninger – skal Goals of Height and Heart (GHH) jobbe for at målgruppen kan få mulighet til å bli del av et idrettsmiljø.

Tilrettelegging vil stå sentralt i organisasjonens måte å jobbe på.

GHH skal tilby assistanse og tjenester med mål om å eliminere økonomiske og praktiske hindringer for at barn og unge med størst behov ut ifra økonomiske betingelser, skal kunne starte med og delta i organisert idrett.

Organisasjonen forplikter seg til å sørge for stipend til f. eks. medlemskontingent, treningsavgift, deltakelse i turnering, nødvendig utstyr (f. eks. sko, treningstøy) og kollektivtransport til/fra trening, slik at barnet eller ungdommen skal kunne delta aktivt i den spesifikke idretten de har valgt som sin.

Ovennevnt stipend vil aldri bli utdelt som kontanter; det vil være i form av at organisasjonen skal betale direkte for utgifter f. eks. ved at man sender inn faktura for medlemskontingent som GHH deretter betaler, eller ved at man blir refundert dokumenterte utgifter.

Videre ønsker organisasjonen bl. a. å ha jevnlig kontakt med målgruppens trenere, og å engasjere frivillige fordi:

  • En treners rolle i et barns eller en ungdoms liv kan ofte være undervurdert

GHH ønsker å fremheve betydningen av trenere ved å inkludere dem i organisasjonens arbeid overfor målgruppen.

  • GHH vil dyrke og ta vare på engasjementet til en som har lyst til å handle ut ifra et eget ønske om å bidra

Organisasjonen ønsker å berømme frivillighet, og å vektlegge hvilken samfunssmessig verdi frivillige kan stå for. GHH vil ivareta denne verdien ved å ha frivillige som skal anerkjennes for viljen til å gjøre noe som kan bety noe for et annet menneske.

Organisasjonen skal kontinuerlig være bevisst fremgangsmåten, og jobbe for å identifisere behov som skulle dukke opp underveis. Slik ønsker GHH å sikre best mulig tilrettelegging for målgruppen, til enhver tid.

GHH tar dette ansvaret fordi organisasjonen har tillit til at idrett i hverdagen kan bidra til positive opplevelser for barn og unge; opplevelser som kan være med på å etablere et grunnlag som målgruppen kan fortsette å bygge på videre.

EN NO