Om navnet

Mennesket vokser med sine høye mål.

Friedrich von Schiller

«Goals of Height» viser til flere aspekter:

  • Referanse til basketball
  • Aspirasjon; en ambisjon om å oppnå noe
  • Å tørre å sette høye mål, uten hensyn til utfordringer

«Goals of Heart» er organisasjonens måte å gi tilbake på.

Vårt formål skal gagne disse tre områdene:

  • Barn og ungdom
  • Norsk idrett
  • Samfunnet

Fordi aktivitet kan bety mye i hverdagen for et barn eller en ungdom, er dette arbeidet organisasjonens bidrag for at flere skal kunne ta del i et idrettsmiljø.

Det er ofte de små gledene som gjør livet stort. Noen ganger kan man ikke se dette før mange år senere.

Goals of Height and Heart (GHH) ønsker at flere barn og unge kan få gode opplevelser, minner og erfaringer i oppveksten, gjennom idrett. Vi har tillit til at dette igjen kan være med på å styrke et barns eller en ungdoms evne til å kunne være bedre rustet i overgangen fra ung til voksen.

EN NO