Frivillighet

Ingen vennlig handling, uansett hvor liten, vil noen gang være bortkastet.

Æsop

Goals of Height and Heart (GHH) ønsker å anerkjenne frivillige som den dyrebare drivkraften de kan være, og å fremheve den samfunnsmessige verdien frivillighet kan representere.

GHH vil engasjere frivillige som kan bistå organisasjonen. Frivillige kan f. eks. hjelpe til med praktiske oppgaver, også i forhold til målgruppen.

Før oppstart av det potensielle frivillige vervet, skal man ha en samtale med organisasjonen. Deretter vil styret ta en avgjørelse på om en kan passe i rollen. I så fall, vil neste steg være å signere en avtale, før man vil gå gjennom opplæring. Veiledning tilbys også fortløpende. Hvis man skal ha definerte oppgaver overfor målgruppen, må man innhente politiattest i forkant av oppstart. GHH vil selvsagt være behjelpelig med å fylle ut bekreftelse på formål.

Om du skulle ønske mer informasjon eller om du vil melde interesse for å bli frivillig i GHH, kontakt oss på frivillighet@goalsofheightandheart.no.

EN NO