Utvelgelsesprosess

Goals of Height and Heart (GHH) ønsker å bistå barn og unge i ulike idretter og i forskjellige aldre innenfor NIF sine gjeldende bestemmelser om barneidrett og ungdomsidrett. Det vil legges vekt på å kunne støtte barn og unge på tvers av ulike kretser og regioner i hele landet.

Utvelgelsesprosessen foregår ved at GHH sitt styre går gjennom mottatte søknader, oppgitte opplysninger og hvilket krav som er oppfylt i hver enkelt søknad.

I denne prosessen vil det bli nødvendig å innhente mer dokumentasjon fra søker, som f. eks. en skriftlig bekreftelse på at kravet man har krysset av for i søknadsskjemaet stemmer. En slik bekreftelse kan utstedes av en instans som kjenner familien godt, f. eks. skolen som barnet eller ungdommen går på.

Når nødvendig dokumentasjon er innsendt, vil organisasjonens styre foreta både en vurdering av hver enkelt søknad og en samlet vurdering av alle innkomne søknader.

Det er GHH sitt styre som tar den endelige beslutningen om hvilket barn eller hvilken ungdom som skal bli innvilget stipend av organisasjonen. Dersom søknad ikke innvilges, vil det følge med en begrunnelse for dette. Hvis søker likevel ønsker å klage på saksbehandlingen, kan søker sende en e-post til klage@goalsofheightandheart.no innen den oppgitte fristen i tilbakemeldingen som blir sendt til søker.

Mer informasjon om behandling av personopplysninger i utvelgelsesprosessen finnes her.

EN NO