Hvordan søke om stipend

For å søke om å kunne bli inkludert i utvelgelsesprosessen for hvem som kan bli innvilget stipend, fyll ut skjema under, UTEN å oppgi sensitiv informasjon.

Ved å fylle ut og sende inn skjemaet gir du, på samme tid, samtykke til at Goals of Height and Heart (GHH) kan benytte opplysningene for å kunne gjennomføre utvelgelsesprosessen, og for å kunne komme i kontakt med deg som søker. Opplysningene vil ikke bli benyttet til annet. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst ved å kontakte oss her.

Hvis man blir innvilget stipend, kan opplysninger om alder, idrett, antall år man har drevet med idrett og hvilke(t) krav som er oppfylt for husholdningen bli inkludert i statistikk senere, UTEN at opplysningene kan knyttes til en person, for å kunne ivareta anonymitet.

Dersom man ikke blir innvilget stipend, vil opplysninger og kontaktinformasjon bli slettet umiddelbart etter oppgitt frist i tilbakemeldingen som blir sendt til søker. Årsaken er at det skal være mulig for søker å sende en eventuell klage innen fristen.

Mer informasjon om personvern i forbindelse med søknads- og utvelgelsesprosessen finnes her.

Hvis du er under 18 år, må foresatt sende inn søknad for deg. Hvis du har fylt 18, kan du søke på vegne av deg selv.

*"Organisert idrett" defineres som alle idrettsaktiviteter organisert av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt av de respektive særforbundene.
Hvis flere krav er er oppfylt, informér om dette når GHH tar kontakt.

Kilde til krav: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine kategorier på husholdninger i utsatte grupper.

EN NO